Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania, 26-27.10.2019r.

Home / aktualnosci / Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania, 26-27.10.2019r.

Osoby, które ukończyły Certyfikowany Kurs Mindfulness wg Mindfulness Association zapraszamy do podjęcia drugiego etapu ścieżki szkolenia nauczycieli MBLC – Kursu Wprowadzającego do Umiejętności Nauczania, który odbędzie się w 2019 i 2020 roku we Wrocławiu.

Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania jest prowadzony podczas dwóch weekendów. Certyfikat ukończenia kursu nauczycielskiego jest przyznawany osobom, które ukończą oba weekendy, złożą pisemną pracę oraz poprowadzą krótką praktykę uważności oraz sesję rozmowy z grupą podczas drugiego weekendu szkolenia.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:
– Urzeczywistnianie uważności i współczucia
– Prowadzenie praktyk Mindfulness i sesji rozmowy z grupą
– Uważny dialog
– Dynamika grupy
– Zalecenia zawodowe i etyczne
– Wskazówki dla nauczania poszczególnych praktyk w ramach kursu MBLC (Mindfulness Based Living Course): skanowania ciała, uważnego ruchu oraz uspokajania umysłu, osadzania, spoczywania i podpory uważności.

Podczas kursu uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego poprowadzenia praktyki uważności i sesję rozmowy z grupą, pracując we wspierającym otoczeniu, w atmosferze wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa z pozostałymi uczestnikami kursu, którzy wraz z nauczycielami wyrażą swoje uwagi i komentarze wg kryteriów Mindfulness Association.

Podczas Kursu Wprowadzającego do Umiejętności Nauczania zwraca się szczególną uwagę na to, by szkolący się potrafili sami przyjąć postawę uważności i współczucia podczas prowadzenia praktyk uważności (Mindfulness). Kluczowe umiejętności to nauka pozostawania w pełni obecnym w czasie samodzielnego prowadzenia praktyki i rozmowy z grupą. Ta umiejętność jest w pełni uzależniona od zrównoważonej i regularnej osobistej praktyki uważności.

Na koniec kursu uczestnicy otrzymują program nauczania kursów MBLC (Mindfulness Based Living Course) wg Mindfulness Association, który obejmuje zestaw szczegółowych planów lekcji do wykorzystania jako sesje szkoleniowe. Pozwoli to uczestnikom rozpocząć nieformalne, krótkie (i podlegające superwizji) sesje Mindfulness z przyjaciółmi, rodziną i znajomymi, w ramach przygotowania do Odosobnienia dla przyszłych nauczycieli MBLC.

Ukończenie Kursu Wprowadzającego do Umiejętności Nauczania nie upoważnia do prowadzenia 8-tygodniowych kursów MBLC. Ukończenie pomyślne tego kursu stanowi podstawę do uczestnictwa w Odosobnieniu dla przyszłych nauczycieli MBLC. Dopiero otrzymanie Certyfikatu Gotowości do Nauczania podczas Odosobnienia dla przyszłych nauczycieli MBLC upoważnia do prowadzenia 8-tygodniowych kursów MBLC.

Więcej o ścieżke szkolenia nauczycieli MBLC znajdziesz tutaj: http://mindfulnessassociation.org.pl/szkolenianauczycielimindfulness/

UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona.

DATY:
26-27.10.2019r. – Moduł Pierwszy
29.02.-01.03.2020r. – Moduł Drugi

PROWADZĄCY:
Anna Zubrzycki, Ewa Orłowska i Krystyna Boroń Krupińska

MIEJSCE:
Dom Twórczego Życia „Rozwijalnia”, ul. Chełmońskiego 30, Wrocław

CENA:
Każdy moduł to koszt 1000zł.
Termin wpłaty za pierwszy moduł do dnia 2.09.2019r.
Wpłata w późniejszym terminie to kwota 1100zł.
Przy rezygnacji z udziału w pierwszym module kursu do dnia 13.09.2019r. opłata jest w pełni zwrotna, po tej dacie opłata nie podlega zwrotowi.
Płatności za kolejny moduł na miesiąc przed jego rozpoczęciem.

KONTAKT:
mapoland.info@gmail.com

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-7DMWsY2O4sZnKMvQty1T0gA8J62VwM01N6ro9x9tXkc02w/viewform

Wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na Certyfikowanym Kursie Mindfulness
Jedynie wpłata pełnej kwoty za pierwszy moduł kursu oraz wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego – daje taką pewność.

Dane do płatności otrzymasz meilowo.

Trzeci etap ścieżki szkolenia nauczycieli MBLC – Odosobnienie dla przyszłych nauczycieli MBLC to 5-6 dniowy pobyt wyjazdowy, który odbędzie się na przełomie wrzesień/październik 2020r w Kazimierzu Dolnym. Dokładna data wkrótce.
Koszt odosobnienia to 2000zł + koszt wyżywienia i noclegu.

Podmiotem odpowiedzialnym organizowanego kursu jest :
Fundacja Voices
ul.Wilhelma Roentgena 10/14
50-362 Wrocław
NIP: 898-22-10-788
Numer KRS: 0000528085