Warsztaty “Jak kształcić inteligencję emocjonalną, uważność i odporność na stres?”

Home / Bez kategorii / Warsztaty “Jak kształcić inteligencję emocjonalną, uważność i odporność na stres?”

W dniach 09-16.09.2017r. Eryk Ołtarzewski, Anna Zubrzycki i Krystyna Boroń-Krupińska poprowadzili warsztaty “Jak kształcić inteligencję emocjonalną, uważność i odporność na stres?”. Warsztaty były skierowane do nauczycieli i rodziców podopiecznych z Małej Uczelni we Wrocławiu: www.malauczelnia.pl

Na całym świecie, obecnie opracowywane są programy psychoedukacyjne, oparte na koncepcji Uważności (ang. mindfulness). Uczą one dzieci rozpoznawać własne reakcje i pozwalają nie tylko rozumieć je u siebie i innych ale również (a może przede wszystkim) akceptować. Dzięki temu w naturalny sposób łagodzą się trudne emocje. Warto wiedzieć jak wzmacniać odporność na stres, ponieważ nie da sie go wyeliminowac. Dzieci żyją w warunkach, które powodują napięcia: rówieśnicy, nauczyciel, sprawdzian, konflikty…

Która osoba pracująca z dziećmi nie zastanawia się: jak dzieci mogą rozwinąć zdolność skupiania uwagi? Czy dzieci mogą być trochę spokojniejsze?

Warto więc nauczyć dzieci:
– jak łagodzić złość, smutek i inne trudne emocje,
– jak oswoić własne myśli,
– koncentrować uwagę na oddechu i odkryć jak to wpływa na samopoczucie,
– jak odkryć własne zalety,
– dostrzegać, że jest się lubianym przez innych ludzi, nawet jeśli się w to nie wierzy