Ścieżka szkolenia dla początkujących i pogłębiających praktykę Mindfulness, Compassion i Insight

Home / Ścieżka szkolenia dla początkujących i pogłębiających praktykę Mindfulness, Compassion i Insight

Jeżeli chcesz poznać podstawy uważności lub pogłębić swoją praktykę uważności (mindfulness), współczucia (compassion) i wglądu (insight) zapraszamy Cię do zapoznania się z poniższymi kursami oferowanymi przez Mindfulness Association Polska.

Ścieżka ta proponuje kursy medytacji uważności (mindfulness ) dla wszystkich zainteresowanych- dla początkujących, którzy chcą zapoznać się z nurtem uważnego życia, jak również dla tych, którzy poznali już podstawowe praktyki i chcą rozszerzyć je o aspekt współczucia dla samego siebie i innych. Kursy w ramach tej ścieżki stanowią również podstawę do rozpoczęcia ścieżki nauczycielskiej mindfulness i compassion.

Kurs medytacji mindfulness i compassion oraz insight odbywają się w czasie 4 weekendowych spotkań w ciągu roku i mają na celu umożliwienie uczestnikom poznanie praktyk, które pozwolą na uspokojenie umysłu podczas regularnej medytacji. Możliwe jest uczestnictwo w pierwszym weekendzie kursu by podjąć decyzję o ewentualnej kontynuacji podczas kolejnych spotkań.

Mindfulness Association zaprasza na krótkie, 8-tygodniowe kursy wszystkich, którzy chcą w krótszym czasie i systematycznie poznawać podstawy medytacji uważności czy współczucia w grupie.

Mindfulness Based Living Course (MBLC- Życie w oparciu o zasady Mindfulness) to cykl 8 cotygodniowych, dwugodzinnych spotkań w ramach treningu uważności stanowiącego element programu rocznego szkolenia Mindfulness wg Mindfulness Association.W ramach kursu przewidziany jest także dzień praktyki. Kurs skierowany jest dla osób początkujących, nie jest wymagane posiadanie doświadczenia w praktyce Mindfulness.

Compassion Based Living Course (CBLC- Życie w oparciu o zasady współczucia) to również 8-tygodniowy kurs, którego treść oparta jest o zasoby psychologii ewolucyjnej i czerpie z tradycji buddyjskiej. Rdzeniem współczucia jest wrażliwość na trudności jakie sami przeżywamy jak i wobec trudności w życiu innych oraz chęć łagodzenia tego cierpienia , rozwijania się i odnalezienia szczęścia. Kurs trwa 8 tygodni i obejmuje również dzień praktyki. Adresowany jest dla każdego, kto uczestniczył wcześniej w kursach uważności takich jak MBLC, MBSR lub w innym kompleksowym treningu uważności.