Ścieżka szkolenia dla nauczycieli Mindfulness

Home / Ścieżka szkolenia dla nauczycieli Mindfulness

Ścieżka dla nauczycieli mindfulness obejmuje naukę umiejętności prowadzenia praktyk medytacji uważności w grupie podczas krótkich, 8-tygodniowych kursów medytacji mindfulness (Mindfulness Based Living Course- MBLC).

Podczas kursu wprowadzającego do umiejętności nauczania mindfulness uczestnicy mają sposobność samodzielnego i ze wsparciem prowadzenia medytacji uważności w grupie. Kurs ten przeznaczony jest dla osób, które ukończyły ścieżkę dla praktyków mindfulness i compassion i stanowi podstawę do uczestnictwa w odosobnieniu dla przyszłych nauczycieli MBLC. Kurs ten odbywa się w czasie 2 weekendów i wspomaga uczestników w wymiarze praktycznym rozumienia i prowadzenia medytacji uważności w grupie oraz kształtowaniu umiejętności i postawy nauczyciela medytacji mindfulness.

Ukończenie tego kursu umożliwia uczestnictwo w 5-dniowym odosobnieniu dla przyszłych nauczycieli MBLC, podczas którego istnieje możliwość pogłębienia praktyki własnej i wykorzystania doświadczeń w pracy z grupą pod opieką i przewodnictwem nauczycieli Mindfulness Association. Pomyślne ukończenie odosobnienia jest otwarciem drogi do samodzielnego prowadzenia kursów 8- tygodniowych MBLC.