Poznaj nas

Home / Poznaj nas

Rob Nairn – Założyciel fundacji non-profit – Mindfulness Association UK

Rob Nairn jest jednym z pionierów, którzy prezentowali filozofię i praktykę buddyjską w sposób, który jest dostępny dla umysłów Zachodu. W 1980 roku zrezygnował ze stanowiska profesora kryminologii na Uniwersytecie w Kapsztadzie, aby oddać się w pełni swojej ścieżce rozwoju duchowego. Jego wiedza z zakresu psychologii i buddyzmu, w tym czteroletni pobyt w zamkniętym klasztorze w Samye Ling, pozwala mu na „tłumaczenie” starożytnych mądrości Wschodu na idee, które jesteśmy w stanie zrozumieć i stosować. Rob Nairn opracował unikalny system świeckiego szkolenia w praktyce uważności (Mindfulness), który pozwala nam krok po kroku podążać drogą do pogłębienia doświadczenia bycia obecnym i akceptowania siebie takimi, jacy jesteśmy. Szkolenie obejmuje wiedzę przekazywaną językiem psychologii zachodniej, która zapewnia kontekst dla zrozumienia tego, co się dzieje w naszych umysłach podczas naszej praktyki i pracy z przeszkodami, które się pojawiają.

Anna Zubrzycki – Założyciel i dyrektor Mindfulness Association Poland oraz nauczyciel prowadzący

Prowadzi Mindfulness Association Polska. Medytację uważności praktykuje od 1993 roku.Jest certyfikowanym nauczycielem MBLC i CBLC. Kończyła studia z zakresu Mindfulness na Uniwersytecie w Aberdeen w Szkocji jak również kurs superwizorski certyfikowany przez Bangor University UK.
Jest trenerką wszystkich kursów certyfikowanych przez Mindfulness Association UK.  Aktorka, wykłada aktorstwo, emisję głosu w Polsce i zagranicą,  uczćc programu „Mindful – based acting” w ramach ‚Coordination technique’ .Współzałożycielka i do 2014 r aktorka Teatru Pieśni Kozła we Wrocławiu.

Angie Ball – Nauczyciel prowadzący

Przez ponad 30 lat Angie uczyła się u kilku uznanych i szanowanych nauczycieli buddyzmu tybetańskiego, a także uczestniczyła w zakrojonym na szeroką skalę szkoleniu terapeutycznym o nazwie Tara Rokpa Therapy. Szkolenie to było początkowo wdrożone przez Tulku Akong Rimpoche, Lamę w tradycji buddyzmu tybetańskiego z siedzibą w Kagyu Samye Ling Tibetan Centre w Szkocji. Angie pracowała z tą terapią od samego początku w 1983 roku, uczestnicząc początkowo w procesie terapeutycznym, a następnie jako Terapeuta Tara Rokpa, prowadząc grupy i warsztaty. Posiada licencjat (BA Hons) ze specjalizacją Sztuka; posiada również przygotowanie w zakresie rozwoju sztuki, jak również zdrowia i pracy z ciałem. Współpracowała z władzami lokalnymi nad rozwojem regionalnego programu sztuki i zdrowia w hrabstwie Cumbria w Wielkiej Brytanii. Posiada także certyfikat ukończenia studiów w zakresie Psychologii Transpersonalnej oraz Programowania Neurolingwistycznego, a także Certyfikat Studiów Podyplomowych w zakresie Edukacji. Jej praktyka buddyjska jest w dużym stopniu oparta na podstawowej praktyce SHINE (Support Honor Inspire Nurture Evolve) oraz Mindfulness. Pobierała również nauki Mindfulness u boku profesora, trenera i pisarza Rob’a Nairn’a, a następnie podjęła studia magisterskie (MSc) na kierunku Mindfulness na Uniwersytecie w Abredeen. Od 10 lat uczy i prowadzi kursy z zakresu uważności (Mindfulness) i współczucia (Compassion) zarówno na rzecz władz lokalnych, jak też i sektora prywatnego w Wielkiej Brytanii i w całej Europie. Jest wiodącym trenerem i mentorem / superwizorem w Mindfulness Association.

Annick Nevejan – Nauczyciel prowadzący

Annick Nevejan (MA, MSc) – pochodzi z Holandii i początkowo zgodnie z wykształceniem była artystką wykonawcą oraz psychologiem kontemplacyjnym. Obecnie jest niezależnym trenerem i doradcą zawodowym. Od 2001 roku w ramach własnej firmy Bureau Nevejan prowadzi prywatne sesje indywidualne oraz pracuje z grupami w większych jednostkach organizacyjnych (rozwój liderów oraz coaching zespołów). W Amsterdamie prowadzi regularnie kursy z zakresu uważności (Mindfulness), współczucia (Compassion) oraz kontemplacyjnej dynamiki grupy. Od 5 lat prowadzi zajęcia na Uniwersytecie w Aberdeen w Szkocji na studiach magisterskich (MSc) w zakresie Mindfulness i sama też ukończyła ten kierunek. Jest wiodącym trenerem i superwizorem w Mindfulness Association w Wielkiej Brytanii i w Europie oraz prowadziła szkolenia z Rob’em Nairn’em. Annick Nevejan od 25 lat uczy się i praktykuje buddyzm tybetańskie oraz integruje buddyzm z zachodnią psychologią, badając możliwości przełożenia starożytnych mądrości dla potrzeb współczesności.

Krystyna Boroń-Krupińska – Nauczyciel prowadzący

Certyfikowany nauczyciel MBLC i CBLC. Współprowadzi kursy w obrębie proponowanych ścieżek szkoleń w MA. Superwizor Mindfulness Association Polska (certyfikacja Bangor University, UK)

Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zainteresowana zagadnieniami dotyczącymi świadomości ciała, holistycznego podejścia do zdrowia, uczestniczka kursów doskonalących z zakresu pracy z ciałem i rozwoju osobistego (m.in. Technika Alexandra, Metoda Feldenkraisa, Body Mind Centering, Mindfulness Based Stress Reduction -MBSR).

Ewa Sanko Orłowska – Nauczyciel prowadzący

Certyfikowany nauczyciel MBLC oraz MBSR (certyfikat Institute for Mindfulness Based Approaches, Niemcy). Współprowadzi kursy w obrębie ścieżek proponowanych w MA . Superwizor Mindfulness Association Polska (certyfikacja Mindfulness Association, Wlk. Brytania), nauczyciel brytyjskich programów dla szkół Mindfulness in Schools Project. Koncentruje się na treningu mindfulness i szkoleniach z zakresu komunikacji, transformacji konfliktów i mediacji. Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy wykłada na studiach podyplomowych Collegium Civitas dla trenerów Porozumienia bez Przemocy. Od trzech dekad praktykuje medytację w tradycji buddyzm zen, od kilku lat naucza i integruje w pracy zawodowej. Z wykształcenia neofilolog, ukończyła Uniwersytet Warszawski na kierunku germanistyka. Jest trenerką i autorką materiałów dydaktycznych i programów doskonalenia dla nauczycieli m.in. z zakresu neurodydaktyki. Pracowała jako nauczyciel w przedszkolu integracyjnym, tłumaczka, dyrektorka elitarnej szkoły i koordynatorka programów edukacyjnych w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Jest mamą dwóch wspaniałych dorosłych synów, mieszka w Warszawie choć wolałaby w Beskidzie Niskim.

Monika Kużelewska Turczynowicz – Nauczyciel prowadzący

Certyfikowany nauczyciel MBLC. Współprowadzi kursy w obrębie proponowanych ścieżek szkoleń w Mindfulness Association Polska. W 2017 r. rozpoczęła szkolenie terapeuty MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) certyfikowane przez Oxford Midfulness Centre przy Wydziale Psychatrii Uniwersytetu w Oksfordzie, dedykowane zapobieganiu stanów depresyjnych. Własną praktykę rozpoczęła 8 lat temu, od 2 lat prowadzi kursy i szkolenia. Od 2017 roku jest Prezesem Fundacji „Lepiej Żyć Lepiej”, której celem jest rozwój i szerzenie wiedzy o mindfulness. W 2017 roku założyła organizację mindfulness-warszawa.pl, aby móc skutecznie wspierać innych w podnoszeniu jakości i komfortu życia. Z wykształcenia jest pianistką, studia ukończyła na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, filia w Białymstoku. Jest również absolwentką psychologii klinicznej oraz studiów podyplomowych „Uważność i Współczucie. Badania i psychoterapia” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W styczniu 2019 ruszył jej roczny projekt na portalu Facebook – „Niepoważni uWażni”, którego celem jest zainteresowanie nieformalną praktyką uważności jak największej liczby osób. W tej chwili jest ich w jej grupie ponad pół tysiąca.

Weronika Żytko – Administrator

Magister wzornictwa na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zainteresowana zdobywaniem doświadczenia w zarządzaniu projektami edukacyjno społecznymi, od  pięciu lat zajmuje się  organizacją i logistyką działalności Mindfulness Association  Polska.