O nas

Home / O nas

Mindfulness Association Polska

znacznik gora czarny 2

Mindfulness Association Polska organizuje 8-tygodniowe kursy i szkolenia rozwoju zawodowego w obszarze uważności i współczucia, odosobnienia dla praktyków uważności i metod pracy z ciałem, dla wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoje umiejętności. W Polsce działają organizacje prowadzące kursy instruktorów mindfulness w metodach: MBSR, MBCT, MBLC i Breathworks. Mindfulness Association Polska jest jedyną organizacją szkolącą nauczycieli MBLC (Mindfulness Based Living Course) i CBLC (Compassion Based Living Course) w Polsce.

Mindfulness Association UK jest rekomendowaną przez UK Network for Mindfulness-Based Teacher Training Organisations organizacją szkolącą nauczycieli uważności.

Mindfulness Association UK jest organizacją non-profit, którą założył Rob Nairn, który jest odpowiedzialny za tworzenie programu kursów MBLC i CBLC, a także programu studiów magisterskich z zakresu uważności na Uniwersytecie w Aberdeen, w Szkocji. Mindfulness Association UK powstało, aby zapewnić wysoką jakość edukacji w obszarach uważności (Mindfulness), współczucia (Compassion) i wglądu (Insight). Od 2014 roku w Polsce jest reprezentowane przez Mindfulness Association Polska, którego podmiotem odpowiedzialnym jest Fundacja Voices, założona przez Annę Zubrzycki.

Nasze kursy otwarte są dla szerszej społeczności, gdzie życzliwość i współczucie stanowią integralną część każdej ze ścieżek szkoleniowych. Więcej o ścieżkach szkoleniowych oferowanych przez Mindfulness Association Polska – kliknij tutaj.

W Mindfulness Association uważamy, że uważność jest sposobem na życie, a nie krótką interwencją łagodzącą symptomy braku równowagi. Dlatego zapewniamy długoterminowe, systematyczne szkolenie w zakresie uważnego życia. Praktykujemy uważną obecność, reagując ze współczuciem na trudności i dostrzegamy głęboko w nas tkwiące nawykowe wzorce myśli, uczuć i zachowań. Uwalnia nas to od uwarunkowań, które nami rządzą i ograniczają nasze życie. W rezultacie przyczynia się do rozwijania naszego potencjału ludzkiego poprzez dokonywanie wyborów związanych z tym, jak żyjemy w odniesieniu do siebie i naszego świata.


Poznaj naszych prowadzących

Rob Nairn – Założyciel fundacji non-profit – Mindfulness Association UK

Rob Nairn jest jednym z pionierów, którzy prezentowali filozofię i praktykę buddyjską w sposób, który jest dostępny dla umysłów Zachodu. W 1980 roku zrezygnował ze stanowiska profesora kryminologii na Uniwersytecie w Kapsztadzie, aby oddać się w pełni swojej ścieżce rozwoju duchowego. Jego wiedza z zakresu psychologii i buddyzmu, w tym czteroletni pobyt w zamkniętym klasztorze w Samye Ling, pozwala mu na „tłumaczenie” starożytnych mądrości Wschodu na idee, które jesteśmy w stanie zrozumieć i stosować. Rob Nairn opracował unikalny system świeckiego szkolenia w praktyce uważności (Mindfulness), który pozwala nam krok po kroku podążać drogą do pogłębienia doświadczenia bycia obecnym i akceptowania siebie takimi, jacy jesteśmy. Szkolenie obejmuje wiedzę przekazywaną językiem psychologii zachodniej, która zapewnia kontekst dla zrozumienia tego, co się dzieje w naszych umysłach podczas naszej praktyki i pracy z przeszkodami, które się pojawiają.

Anna Zubrzycki – Założyciel i dyrektor Mindfulness Association Poland oraz nauczyciel prowadzący

Aktorka, wykłada aktorstwo, emisję głosu w Polsce i zagranicą. W Polsce, wieloletnia aktorka Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice (1978 -1992) oraz współzałożycielka i do 2014 r aktorka Teatru Pieśni Kozła we Wrocławiu. Jako wykładowca emisji głosu oraz aktorstwa, prowadzi zajęcia i pokazy podczas licznych festiwali teatralnych, a także w wielu instytucjach edukacyjnych w Azji i Europie. W swojej pracy zachęca uczestników – aktorów, artystów, performerów – do ekspresji ciała oraz głosu. Praktyka Mindfulness pozwala im być autentycznymi i odważnie budować swoje kreacje sceniczne. Medytację uważności praktykuje od 1993 roku. Obecnie kończy studia Mindfulness na University of Aberdeen. Z ramienia Mindfulness Association (UK) założyła polską filię organizacji – Mindfulness Association Polska. Koordynuje organizację w Polsce certyfikowanych kursów Mindfulness, a także sama uczy uważności. Jest certyfikowanym nauczycielem MBLC i CBLC.

Angie Ball – Nauczyciel prowadzący

Przez ponad 30 lat Angie uczyła się u kilku uznanych i szanowanych nauczycieli buddyzmu tybetańskiego, a także uczestniczyła w zakrojonym na szeroką skalę szkoleniu terapeutycznym o nazwie Tara Rokpa Therapy. Szkolenie to było początkowo wdrożone przez Tulku Akong Rimpoche, Lamę w tradycji buddyzmu tybetańskiego z siedzibą w Kagyu Samye Ling Tibetan Centre w Szkocji. Angie pracowała z tą terapią od samego początku w 1983 roku, uczestnicząc początkowo w procesie terapeutycznym, a następnie jako Terapeuta Tara Rokpa, prowadząc grupy i warsztaty. Posiada licencjat (BA Hons) ze specjalizacją Sztuka; posiada również przygotowanie w zakresie rozwoju sztuki, jak również zdrowia i pracy z ciałem. Współpracowała z władzami lokalnymi nad rozwojem regionalnego programu sztuki i zdrowia w hrabstwie Cumbria w Wielkiej Brytanii. Posiada także certyfikat ukończenia studiów w zakresie Psychologii Transpersonalnej oraz Programowania Neurolingwistycznego, a także Certyfikat Studiów Podyplomowych w zakresie Edukacji. Jej praktyka buddyjska jest w dużym stopniu oparta na podstawowej praktyce SHINE (Support Honor Inspire Nurture Evolve) oraz Mindfulness. Pobierała również nauki Mindfulness u boku profesora, trenera i pisarza Rob’a Nairn’a, a następnie podjęła studia magisterskie (MSc) na kierunku Mindfulness na Uniwersytecie w Abredeen. Od 10 lat uczy i prowadzi kursy z zakresu uważności (Mindfulness) i współczucia (Compassion) zarówno na rzecz władz lokalnych, jak też i sektora prywatnego w Wielkiej Brytanii i w całej Europie. Jest wiodącym trenerem i mentorem / superwizorem w Mindfulness Association.

Annick Nevejan – Nauczyciel prowadzący

Annick Nevejan (MA, MSc) – pochodzi z Holandii i początkowo zgodnie z wykształceniem była artystką wykonawcą oraz psychologiem kontemplacyjnym. Obecnie jest niezależnym trenerem i doradcą zawodowym. Od 2001 roku w ramach własnej firmy Bureau Nevejan prowadzi prywatne sesje indywidualne oraz pracuje z grupami w większych jednostkach organizacyjnych (rozwój liderów oraz coaching zespołów). W Amsterdamie prowadzi regularnie kursy z zakresu uważności (Mindfulness), współczucia (Compassion) oraz kontemplacyjnej dynamiki grupy. Od 5 lat prowadzi zajęcia na Uniwersytecie w Aberdeen w Szkocji na studiach magisterskich (MSc) w zakresie Mindfulness i sama też ukończyła ten kierunek. Jest wiodącym trenerem i superwizorem w Mindfulness Association w Wielkiej Brytanii i w Europie oraz prowadziła szkolenia z Rob’em Nairn’em. Annick Nevejan od 25 lat uczy się i praktykuje buddyzm tybetańskie oraz integruje buddyzm z zachodnią psychologią, badając możliwości przełożenia starożytnych mądrości dla potrzeb współczesności.

Krystyna Boroń-Krupińska – Nauczyciel asystujący

Adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Technik Relaksacji w Katedrze Humanistyki Edukacyjnej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Uczestniczka konferencji naukowych j i kursów doskonalących z zakresu pracy z ciałem i rozwoju osobistego (m.in. Technika Alexandra, Metoda Feldenkraisa, Body Mind Centering, Mindfulness Based Stress Reduction -MBSR). Autorka i współautorka publikacji naukowych z zakresu zastosowania  różnych metod integrujących umysł i ciało w kształtowaniu dobrostanu psychofizycznego. Zainteresowana zagadnieniami dotyczącymi świadomości ciała, holistycznego podejścia w terapii i rehabilitacji, profilaktyki chorób psychosomatycznych. Certyfikowany nauczyciel MBLC i CBLC.
Uczestniczka kursów doskonalenia zawodowego (CPD-continual professional developement) dla nauczycieli mindfulness i compassion oraz szkolenia dla superwizorów nauczycieli wspomnianych podejść, jako nauczyciel asystujący współprowadzi kursy w obrębie proponowanych ścieżek szkoleń w MA.

Weronika Żytko – Administrator

Studentka wzornictwa przemysłowego na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zainteresowana zdobywaniem doświadczenia w zarządzaniu projektami edukacyjno społecznymi, od ponad roku zajmuje się  organizacją i logistyką certyfikowanych kursów Mindfulness Association w Polsce. Jako przyszła projektantka widzi dużą wartość i wpływ praktyki uważności w działaniach artystycznych i projektowych.