Mindfulness Association w Polsce

Home / Mindfulness Association w Polsce

W Mindfulness Association uważamy, że uważność jest sposobem na życie, a nie krótką interwencją łagodzącą symptomy braku równowagi. Dlatego zapewniamy długoterminowe, systematyczne szkolenie w zakresie uważnego życia. Praktykujemy uważną obecność, reagując ze współczuciem na trudności i dostrzegamy głęboko w nas tkwiące nawykowe wzorce myśli, uczuć i zachowań. Uwalnia nas to od uwarunkowań, które nami rządzą i ograniczają nasze życie. W rezultacie przyczynia się do rozwijania naszego potencjału ludzkiego poprzez dokonywanie wyborów związanych z tym, jak żyjemy w odniesieniu do siebie i naszego świata.

Mindfulness Association Polska organizuje 8-tygodniowe kursy i szkolenia rozwoju zawodowego w obszarze uważności i współczucia, odosobnienia dla praktyków uważności i metod pracy z ciałem, dla wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoje umiejętności. W Polsce działają organizacje prowadzące kursy instruktorów mindfulness w metodach: MBSR, MBCT, MBLC i Breathworks. Mindfulness Association Polska jest jedyną organizacją szkolącą nauczycieli MBLC (Mindfulness Based Living Course) i CBLC (Compassion Based Living Course) w Polsce.

Mindfulness Association Polska działa w Polsce od 2014 roku w Polsce, którego podmiotem odpowiedzialnym jest Fundacja Voices, założona przez Annę Zubrzycki.

Mindfulness Association Polska powstało na licencji Mindfulness Association UK, która jest organizacją non-profit, którą założył Rob Nairn, który jest odpowiedzialny za tworzenie programu kursów MBLC i CBLC, a także programu studiów magisterskich z zakresu uważności na Uniwersytecie w Aberdeen, w Szkocji. Mindfulness Association UK powstało, aby zapewnić wysoką jakość edukacji w obszarach uważności (Mindfulness), współczucia (Compassion) i wglądu (Insight).

Mindfulness Association UK jest rekomendowaną przez UK Network for Mindfulness-Based Teacher Training Organisations organizacją szkolącą nauczycieli uważności.

Mindfulness Association Polska organizuje 8-tygodniowe kursy i szkolenia rozwoju zawodowego w obszarze uważności i współczucia, odosobnienia dla praktyków uważności i metod pracy z ciałem, dla wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoje umiejętności.

Mindfulness Association Polska jest jedyną organizacją szkolącą nauczycieli MBLC (Mindfulness Based Living Course) i CBLC (Compassion Based Living Course) w Polsce.

Nasze kursy otwarte są dla szerszej społeczności, gdzie życzliwość i współczucie stanowią integralną część każdej ze ścieżek szkoleniowych. Więcej o ścieżkach szkoleniowych oferowanych przez Mindfulness Association Polska – kliknij tutaj.