Odosobnienie dla nauczycieli Mindfulness (MBLC)

Home / Odosobnienie dla nauczycieli Mindfulness (MBLC)

Odosobnienie dla nauczycieli Mindfulness (MBLC)

Jest to pięciodniowe pogłębione szkolenie w formie odosobnienia, które skupia się na badaniu każdego z etapów ośmiotygodniowego kursu MBLC. Intencją kursu jest zapewnienie uczestnikom bezpośredniego praktycznego doświadczenia poprzez przedstawianie prezentacji, poprowadzenie praktyki i sesji rozmowy w odniesieniu do każdego z etapów tematycznych kursu ośmiotygodniowego, którym towarzyszyć będą szczegółowe komentarze i omówienie ze strony trenerów szkolenia. Kurs ten jest także odpowiedni dla osób, które zdobyły umiejętności nauczania Mindfulness w jednej z organizacji UK Network a które są zainteresowane prowadzeniem kursów MBLC wg Mindfulness Association.
Odosobnienie stanowi okazję, aby przeanalizować tematy kursu ośmiotygodniowego w sposób stopniowy, z zapewnieniem, że uczestnicy gruntownie rozumieją uzasadnienie nauczanych praktyk oraz sposobu, w jaki pasują one do siebie jako całość; jest to także okazja, aby zdobyć doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu praktyk.
Podczas tego kursu wszystkie komentarze od uczestników i nauczycieli są przekazywane wg kryteriów MBI-TAC, (więcej o MBI-TAC – kliknij tutaj) które są omawiane podczas tego odosobnienia. Sesje na żywo prowadzone przez uczestników będą oceniane przez samych uczestników oraz omawiane z nauczycielami, którzy również będą dokonywać oceny; uczestnicy, którzy na koniec odosobnienia będą spełniać kryteria dla poziomu zaawansowanych początkujących MBLC otrzymają „certyfikat gotowości”.
Podczas kursu uczestnicy otrzymają program i szczegółowe plany lekcji MBLC, podręcznik kursu, który mogą kopiować i przekazywać uczestnikom swoich kursów, jak również dostęp do materiałów dźwiękowych do praktyki prowadzonej w ramach szkolenia. Na koniec odosobnienia uczestnicy otrzymują wszystko, co jest potrzebne, aby rozpocząć samodzielne prowadzenie kursów MBLC.