Lista nauczycieli

Home / Lista nauczycieli

Lista certyfikowanych nauczycieli Mindfulness Association Polska

Osoby, które ukończyły pomyślnie kurs nauczycielski oraz odosobnienie dla nauczycieli MBLC i otrzymały certyfikat uprawniający do prowadzenia kursów MBLC (Readiness to teach).

Monika Kaleta

Tomasz Zalas

Nauczyciele MBLC, którzy spełnili wymagania certyfikacji wg UK Guidelines (link) i podlegają stałej superwizji (Mindfulness Teachers under Supervision).

Anna Zubrzycki

Krystyna Boroń-Krupińska

Małgorzata Jarymowicz