Lista nauczycieli

Home / Lista nauczycieli

Lista certyfikowanych nauczycieli MBLC i CBLC w Polsce

Na mapie znajdziesz nauczycieli MBLC i CBLC w Polsce, którzy spełnili wymagania certyfikacji wg UK Guidelines (link) i podlegają stałej superwizji (Mindfulness Teachers under Supervision).