Końcowy etap ścieżki nauczycielskiej Mindfulness (MBLC)

Home / Końcowy etap ścieżki nauczycielskiej Mindfulness (MBLC)

Po zakończonym kursie wprowadzającym do umiejętności nauczania oraz odosobnieniu dla przyszłych nauczycieli MBLC, osoby, które otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia, w celu znalezienia się na liście certyfikowanych nauczycieli, zobowiązane są do poprowadzenia 2 kursów 8-tygodniowych MBLC z superwizją, która zostanie ustalona indywidualnie po zakończonym odosobnieniu.
Po zakończonych 2 kursach z superwizją, nauczyciele zostaną wpisani na listę certyfikowanych nauczycieli MBLC Mindfulness Association Polska oraz na listę Polskiego Towarzystwa Mindfulness jak również do bazy The European Mindfulness Network (EMN).
Aby utrzymać swoją obecność na wcześniej wspominanych listach nauczyciele MBLC są zobowiązani do uczestnictwa w co najmniej jednym odosobnieniu pogłębiajacym praktykę w roku, do superwizji oraz do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ogólnej (OC).