Końcowy etap ścieżki nauczycielskiej Compassion (CBLC)

Home / Końcowy etap ścieżki nauczycielskiej Compassion (CBLC)

Po zakończonym certyfikowanym kursie compassion oraz odosobnieniu dla przyszłych nauczycieli CBLC, osoby, które otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia, w celu znalezienia się na liście certyfikowanych nauczycieli, zobowiązane są do poprowadzenia 2 kursów 8-tygodniowych CBLC z superwizją, która zostanie ustalona indywidualnie po zakończonym odosobnieniu.
Po zakończonych 2 kursach z superwizją, nauczyciele zostaną wpisani na listę certyfikowanych nauczycieli CBLC Mindfulness Association Polska oraz na listę Polskiego Towarzystwa Mindfulness jak również do bazy The European Mindfulness Network (EMN).
Aby utrzymac swoją obecność na wcześniej wspominanych listach nauczyciele MBLC są zobowiązani do uczestnictwa w co najmniej jednym odosobnieniu pogłębiajacym praktykę w roku, do superwizji oraz do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ogólnej (OC).