Kurs wprowadzający do Umiejejętności Nauczania Mindfulness

Home / Kurs wprowadzający do Umiejejętności Nauczania Mindfulness

Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania Mindfulness

Moduł umiejętności nauczania jest prowadzony podczas dwóch weekendów. Certyfikat ukończenia kursu nauczycielskiego jest przyznawany osobom, które ukończą dwa weekendy szkolenia nauczycielskiego, złożą pisemną pracę oraz poprowadzą krótką praktykę uważności oraz sesję rozmowy z grupą podczas drugiego weekendu szkolenia.

Kurs Wprowadzający do Technik Nauczania jest adresowany do każdego, kto ukończył certyfikowany kurs Mindfulness (uważności) i jest zainteresowany rozwijaniem swoich umiejętności w zakresie nauczania 8-tygodniowych kursów MBLC (Mindfulness Based Living Course).

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:
– Urzeczywistnianie uważności i współczucia
– Prowadzenie praktyk Mindfulness i sesji rozmowy z grupą
– Uważny dialog
– Dynamika grupy
– Zalecenia zawodowe i etyczne
– Wskazówki dla nauczania poszczególnych praktyk w ramach kursu MBLC (Mindfulness Based Living Course): skanowania ciała, uważnego ruchu oraz uspokajania umysłu, osadzania, spoczywania i podpory uważności.

Podczas kursu uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego poprowadzenia praktyki uważności i sesję rozmowy z grupą, pracując we wspierającym otoczeniu, w atmosferze wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa z pozostałymi uczestnikami kursu, którzy wraz z nauczycielami wyrażą swoje uwagi i komentarze wg kryteriów Mindfulness Association.

W module umiejętności nauczania zwraca się szczególną uwagę na to, by szkolący się potrafili sami przyjąć postawę uważności i współczucia podczas prowadzenia praktyk uważności (Mindfulness). Kluczowe umiejętności to nauka pozostawania w pełni obecnym w czasie samodzielnego prowadzenia praktyki i rozmowy z grupą. Ta umiejętność jest w pełni uzależniona od zrównoważonej i regularnej osobistej praktyki uważności.

Na koniec kursu uczestnicy otrzymują program nauczania kursów MBLC (Mindfulness Based Living Course) wg Mindfulness Association, który obejmuje zestaw szczegółowych planów lekcji do wykorzystania jako sesje szkoleniowe. Pozwoli to uczestnikom rozpocząć nieformalne, krótkie (i podlegające superwizji) sesje Mindfulness z przyjaciółmi, rodziną i znajomymi, w ramach przygotowania do odosobnienia dla nauczycieli MBLC.