Odosobnienie dla nauczycieli Compassion (CBLC)

Home / Odosobnienie dla nauczycieli Compassion (CBLC)

Odosobnienie dla nauczycieli Compassion (CBLC)

Jest to pięciodniowe pogłębione szkolenie w formie odosobnienia, które skupia się na badaniu każdego z etapów ośmiotygodniowego kursu CBLC (Życie w oparciu o zasady Compassion).
Intencją kursu jest zapewnienie uczestnikom bezpośredniego praktycznego doświadczenia poprzez przedstawianie prezentacji, prowadzenie praktyki i sesji rozmowy w odniesieniu do każdego z etapów tematycznych kursu ośmiotygodniowego, którym towarzyszyć będą szczegółowe komentarze i omówienie ze strony trenerów szkolenia.
Odosobnienie stanowi okazję, aby przeanalizować tematy kursu ośmiotygodniowego w sposób stopniowy, z zapewnieniem, że uczestnicy gruntownie rozumieją uzasadnienie nauczanych praktyk oraz sposobu, w jaki pasują one do siebie jako całość; jest to także okazja, aby zdobyć doświadczenie w prowadzeniu praktyk. Podczas odosobnienia będą także przekazane instrukcje, w jaki sposób podchodzić do nauczania praktyk współczucia.
Podczas tego kursu uczestnicy otrzymają program i szczegółowe plany lekcji CBLC, podręcznik kursu, który mogą kopiować i przekazywać uczestnikom swoich kursów, jak również dostęp do materiałów dźwiękowych do praktyki prowadzonej w ramach szkolenia. Zaleca się, aby nauczyciele, którzy się u nas szkolą byli członkami Mindfulness Association. Członkostwo pozwala im na bezpośredni dostęp do materiałów dźwiękowych, jak również do aktualnych wersji podręczników oraz programu. Na koniec odosobnienia uczestnicy otrzymują wszystko, co jest potrzebne, aby rozpocząć samodzielne prowadzenie kursów CBLC.